Adviescommissie bezwaarschriften Noardeast-Fryslân

Agenda hoorzitting adviescommissie voor de bezwaarschriften, Algemene Kamer

Datum donderdag 26 september 2019
Locatie gemeentehuis Dokkum, Suupmarkt 2
Aanwezige leden

dhr. H. Schukking
dhr. M. Hoekstra
dhr. H. Brink

Secretaris mevr. H. Pel, dhr. S. Bergsma

Agendapunten Noardeast-Fryslân

15.15 uur

Bezwaarschrift tegen het besluit d.d.  03-07-2019, inzake omgevingsvergunning Reddingsboatreed 7 te Moddergat.

16.45 uur Bezwaarschrift tegen het besluit d.d. 09-07-2019, inzake omgevingsvergunning voor het plaatsen van een omheining op het perceel Mockamawei 18 te Aalsum.