Agenda welstandscommissie

Regeling vakantieperiode Hûs en Hiem 2019

In de weken 31 t/m 34 (29 juli t/m 23 augustus) is er een beperkte personeelsformatie bij Hûs en Hiem welstandsadvisering en monumentenzorg. Hierdoor vervallen de lokale welstandsvergaderingen op het gemeentehuis op woensdag 31 juli, 7, 14 en 21 augustus 2019.

Tijdens deze periode worden de plannen ter beoordeling opgestuurd naar het kantoor van Hûs en Hiem in Leeuwarden. Heeft u in het aanvraagformulier aangegeven dat u het plan mondeling wilt toelichten? Dan kunt u dit op het kantoor van Hûs en Hiem doen. Hierover nemen wij contact met u op.

Adres:
Hûs en Hiem welstandsadvisering en monumentenzorg
J.W. Frisostraat 1
8933 BN  LEEUWARDEN