Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Bedrijventerrein Betterwird

Op een aantrekkelijke locatie in het noordwesten van Dokkum heeft de gemeente op het bedrijventerrein Betterwird nog een aantal bedrijfskavels beschikbaar.

Bedrijventerrein Betterwird is een bestaand bedrijventerrein welke recentelijk fors is uitgebreid. Het bedrijventerrein is direct gelegen aan de N356 en vlakbij de N361 en de Centrale As.

Kaveloverzicht

De bedrijfskavels zijn gelegen aan de Hendoweg en Havelandoweg.

Kavel

Oppervlakte

Prijs excl. btw

Beschikbaar?

Kavel 1

-

-

verkocht

Kavel 2

-

-

verkocht

Kavel 3

6305 m²

€ 297.911,25

verkocht

Kavel 4

-

-

verkocht

Kavel 5

3720 m²

€ 195.300,-

in optie

Kavel 6

2730 m²

€ 143.325,-

in optie

Kavel 7

2885 m²

€ 151.462,50

in optie

Kavel 8

-

-

verkocht

Kavel 10

1330 m²

€ 62.842,50

in optie

Kavel 11

860 m²

€ 40.635,-

verkocht

Kavel 12

785 m²

€ 37.091,25

verkocht

Kavel 13

1530 m²

€ 72.292,50

verkocht

Kavel 14

2770 m²

€ 145.425,-

in optie

Kavel 15

4920 m²

€ 326.987,50

in optie

Kavel 16

2950 m²

€ 224.350,-

in optie

Voor de kavels 10 t/m 14 en 16 dient u voor aanvang van de bouwwerkzaamheden toestemming te krijgen van de beheerder van de hoogspanningskabel.

De kavels 14 t/m 16 zijn watergebonden kavels en zijn tijdelijk niet beschikbaar.

De kosten koper en de kosten van het kadaster voor de aanwijs en inmeting van het perceel worden doorberekend aan de koper.

Verkoopvoorwaarden

De verkoop geschiedt met toepassing van de 'algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Noardeast-Fryslân'.

Aanvraag omgevingsvergunning

Voordat met de bouw gestart kan worden, dient een omgevingsvergunning te zijn verleend. Bouwplannen moeten voldoen aan diverse wettelijke eisen. Hiervoor zal onder meer toetsing plaatsvinden aan het bestemmingsplan, de bouwverordening en het bouwbesluit. Wij adviseren u eerst een principeplan voor te leggen, dit om in een vroeg stadium te kunnen bepalen of het gewenste ontwerp kans van slagen heeft.

Voor specifieke informatie omtrent de omgevingsvergunning kunt u terecht bij KCC vergunningen.

Bestemmingsplaninformatie

Aanvullende informatie

Voor vragen en aanvullende informatie over de bedrijfskavels kunt u contact opnemen met Bas de Boer van de gemeente op telefoonnummer (0519) 29 88 88 of via de email grondzaken@noardeast-fryslan.nl

Voor overige vragen over het starten van een bedrijf of bedrijfsverplaatsing kunt u contact opnemen met de bedrijvencontactfunctionaris op telefoonnummer (0519) 29 88 88 of via de email info@noardeast-fryslan.nl