Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Bedrijventerrein Harm Smidswei Kollumerzwaag

Op het bedrijventerrein in Kollumerzwaag heeft de gemeente aan de Harm Smidswei nog één bedrijfskavel beschikbaar.

Kaveloverzicht

Kavel

Oppervlakte

Prijs excl. btw

Beschikbaar?

Kavel 6

2.636 m²

€ 98.850,-

verkocht

In de koopprijs is geen toeslag berekend voor het realiseren van een bedrijfswoning. Indien later op de bouwkavel een bedrijfswoning kan worden gebouwd, geldt een toeslag van 400 m² x € 62,50 oftewel € 25.000,- excl. btw. Deze toeslag zal na het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van de betreffende bedrijfswoning aan koper of diens rechtsopvolger in rekening worden gebracht.

Verkoopvoorwaarden

De verkoop geschiedt met toepassing van de 'algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Noardeast-Fryslân'.

Aanvraag omgevingsvergunning

Voordat met de bouw gestart kan worden, dient een omgevingsvergunning te zijn verleend. Bouwplannen moeten voldoen aan diverse wettelijke eisen. Hiervoor zal onder meer toetsing plaatsvinden aan het bestemmingsplan, de bouwverordening en het bouwbesluit. Wij adviseren u eerst een principeplan voor te leggen, dit om in een vroeg stadium te kunnen bepalen of het gewenste ontwerp kans van slagen heeft.

Voor specifieke informatie omtrent de omgevingsvergunning kunt u terecht bij KCC vergunningen.

Bestemmingsplaninformatie

Aanvullende informatie

Voor vragen en aanvullende informatie over de bedrijfskavel kunt u contact opnemen met Bas de Boer van de gemeente op telefoonnummer (0519) 29 88 88 of via de email grondzaken@noardeast-fryslan.nl

Voor overige vragen over het starten van een bedrijf of bedrijfsverplaatsing kunt u contact opnemen met de bedrijvencontactfunctionaris op telefoonnummer (0519) 29 88 88 of via de email info@noardeast-fryslan.nl