Begraven of cremeren Noardeast-Fryslân

Goed om te weten

U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor heeft u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

De overledene moet uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden begraven of gecremeerd zijn. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan kunt u soms uitstel krijgen. Vraag het uitstel aan bij de gemeente.

Gemeentelijke begraafplaatsen

Onderstaande geldt voor het begraven, een urnbijzetting, of een asverstrooiing bij de Gemeente Noardeast-Fryslân, en wel op de volgende gemeentelijke begraafplaatsen;

  • Burdaard, Steenendamsterweg 9, 9112 HS, Burdaard
  • Burum, Rosemastraat 36, 9851 AP, Burum
  • Dokkum, Damwâldsterreedsje 3, 9101 WC, Dokkum
  • Dokkum, Lindenhof, Metslawiersterweg 1A, 9101 ZM, Dokkum
  • Kollum, Adje Lambertszlaan 3, 9291 CX, Kollum
  • Munnekezijl, Kerkstraat 0, 9853 PR, Munnekezijl
  • Aldwâld, Nijenhof 2, 9294 KW, Aldwâld
  • Mitselwier, Reidswâl 1, 9123 KD, Mitselwier
  • Ternaard, Molenzes, Holwerterdyk 11, 9145 RK, Ternaard

Begraven en urnbijzettingen in een bestaand graf is mogelijk op bovenstaande begraafplaatsen indien dit technisch mogelijk is. Per geval zal dit beoordeeld worden door de begraafplaatsbeheerder. Een uitzondering hier op is de begraafplaats Damwâldsterreedsje; op deze begraafplaats is het niet mogelijk om in een bestaand graf te begraven. Speciale urnengraven worden alleen uitgegeven op de begraafplaatsen in Burdaard, Dokkum (Lindenhof), Ternaard (Molenzes), Munnekezijl en Oudwoude (Nijenhof).

Verlof tot begraven

Uitvaartverzorgers kunnen 24 uur per dag een begrafenis, urnbijzetting of asverstrooiing plannen op onze gemeentelijke begraafplaatsen in de Webagenda. Het Verlof tot begraven regelt u bij de afdeling Boargersaken, zij zijn te bereiken via de email van de gemeente.

Het benodigde aanvraagformulier voor een begrafenis, urnbijzetting, of asverstrooiing vindt u onder het kopje “Documenten”. Hier kunt u ook de Beheerverordening en de bijbehorende Nadere regels vinden en de Tarieven die wij hanteren op onze gemeentelijke begraafplaatsen.

Grafmonument

Op de gemeentelijke begraafplaatsen is er geen vergunning meer nodig voor het plaatsen van een monument. Dit is vanaf 01-01-2019 veranderd in een Meldplicht. Wijkt het te plaatsen monument af van de afmetingen zoals gesteld in de eerder genoemde Nadere regels, dan is er wel een vergunning nodig. Het melden kan gedaan worden bij de afdeling Utfiering Iepenbiere Romte. Zij zijn te bereiken via begraafplaatsen@noardeast-fryslan.nl. Hier kunt u ook terecht voor al uw overige vragen en inloggegevens voor het gebruik van de eerder genoemde Webagenda.

Publicatieborden

Op onze begraafplaatsen vindt u bij de ingang een publicatiebord, met eventuele mededelingen over de betreffende begraafplaats.

Noodgevallen

Voor noodgevallen, het uitzoeken van nieuwe graven en het plannen van een begrafenis voor uitvaartverzorgers die geen toegang hebben tot de Webagenda, kunt u de dienstdoende begraafplaatsbeheerder bellen. Deze is tijdens kantooruren bereikbaar op het telefoonnummer (06) 510 026 66.