U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure en besluit hogere grenswaarde Triemsterloane 5 te Triemen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân hebben een omgevingsvergunning verleend voor: (zaaknummer UV 20192942): de realisatie van een vervangende bedrijfswoning aan de Triemsterloane 5 te Triemen.

De ontwerpbeschikking heeft voor een periode van zes weken reeds ter inzage gelegen, gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen. Het plan is dan ook niet gewijzigd.
De omgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen vanaf 11 juni 2020 voor een periode van zes weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Hynsteblom 4 te Damwâld.
U kunt de omgevingsvergunning ook vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl bekend onder idn: NL.IMRO.1970.PaTrTriems5-VA01.

Besluit Hogere grenswaarde

Uit geluidsonderzoek is gebleken dat, ter plekke, de voorkeursgrenswaarde als gevolg van het wegverkeer wordt overschreden. Omdat andere maatregelen niet uitvoerbaar zijn, is besloten een hogere grenswaarde vast te stellen. Voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting op de gevel van de bedrijfswoning zal deze maximaal 58dB mogen bedragen.

Beroepsmogelijkheid

Als u het niet eens bent met dit besluit en u bent belanghebbende, dan kunt u in het volgende geval een beroepschrift indienen:

  • u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen.

Het beroepschrift moet u binnen zes weken vanaf de dag na de terinzagelegging van dit besluit opsturen naar de rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen.
Dit kan via https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger#:Beroep-bij-de-rechtbank
Hiervoor hebt u uw DigiD-code nodig. Als u nog geen DigiD-code hebt, kunt u deze hier ook aanvragen.

Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u de rechter ook vragen om een voorlopige voorziening. Zo n verzoek moet worden opgestuurd naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

U kunt uw voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen. Dat kan via de website https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger#:Beroep-bij-de-rechtbank
Ook hiervoor hebt u uw DigiD-code nodig. Als u nog geen DigiD-code hebt, kunt u deze hier ook aanvragen.

Bijlagen