U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Bestemmingsplan Vaarroute Ezumazijl-Oostmahorn

Op 31 januari 2019 heeft de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân het bestemmingsplan ‘Vaarroute Ezumazijl-Oostmahorn’ ongewijzigd vastgesteld (NL.IMRO.1970.BPBG2018P1-VA01).

Dit bestemmingsplan voorziet in de opwaardering en het herstel van de oude opvaart Nije Feart tussen Súd Ie en Lauwersmeer bij Oostmahorn (Vaarroute Ezumazijl-Oostmahorn) waarbij er een vaarontsluitingsroute ontstaat (in de DM-klasse met 2,50m doorvaarthoogte) en sprake is van ecologische versterking en de aanleg van recreatieve voorzieningen. Het bestemmingsplan biedt planologische ruimte voor een verbreding van de Nije Feart, aanpassing/vernieuwing van kunstwerken en de realisatie van een Marrekrite-aanlegplaats ten noordoosten van de Sylsterwei te Ezumazijl.

Het bestemmingsplan inzien

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan van 14 februari tot en met 27 maart 2019 zonder afspraak bekijken tijdens de openingstijden in het gemeentehuis in Dokkum (Koningstraat 13). Kunt u niet tijdens de openingstijden? Dan kunt u telefonisch een afspraak maken voor een ander tijdstip.

U kunt het bestemmingsplan ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wilt u reageren?

Van 14 februari tot en met 27 maart 2019 kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500EA Den Haag).

Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Beroep indienen kan daarom alleen als u belanghebbende bent en geen zienswijze heeft ingediend, maar kunt aantonen dat u daartoe niet in staat bent geweest. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u een voorlopige voorziening aanvragen.

Voor meer informatie over de beroepsprocedure en voorlopige voorziening, kunt u kijken op: https://www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/.

Vragen?

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het team Romte, telefoonnummer: (0519) 29 88 88.