Bezwaar maken tegen de beschikking WOZ

De gemeente stelt elk jaar de waarde vast van alle onroerende zaken in de gemeente. De waarde van uw woning of bedrijfsgebouw zoals een kantoor of winkel staat in de WOZ-beschikking. U vindt de WOZ-beschikking op uw aanslag onroerendezaakbelasting (OZB). De waardepeildatum van de WOZ-beschikking is 1 januari van het voorafgaande jaar.

Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde van uw woning of bedrijfspand? U kunt dan bezwaar maken tegen de beschikking Waardering onroerende zaken (WOZ).

  • U kunt bezwaar maken tegen de beschikking WOZ als u het niet eens bent met de vastgestelde waarde van uw woning of bedrijfspand
  • U kunt bezwaar indienen binnen zes weken na de datum die op het aanslagbiljet staat
  • Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een bezwaar
  • Ook als u bezwaar maakt, moet u de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) betalen
  • Is uw bezwaar gegrond? Dan betalen wij de OZB die u onterecht hebt betaald terug
  • De gemeente heeft 1 jaar de tijd om uw bezwaar te behandelen. De behandeltermijn hangt af van het totaal aantal ontvangen bezwaren en of wij uw bezwaar eenvoudig of moeilijk kunnen toetsen

Mijn Overheid biedt u de mogelijkheid om uw taxatieverslag via een beveiligde omgeving op te vragen. Via MijnOverheid.nl kunt u inloggen met uw DigiD-inlogcode (gebruikersnaam met wachtwoord), en gaan naar: Persoonlijke gegevens → WOZ → Adres → het taxatieverslag opvragen.

Staat de tenaamstelling van uw aanslag gemeentelijke belastingen niet op een 'natuurlijk persoon' dan is het inloggen met de DigiD-inlogcode niet mogelijk.