Let op: het gemeentehuis is alleen op afspraak open en er zijn coronamaatregelen voor ondernemers, evenementen, het onderwijs, de kinderopvang, etcetera. Voor alle actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gemeente kunt u op de volgende link terecht.

Bijzonder uitstel ondernemers

Ondernemers krijgen op verzoek uitstel van betaling gemeentelijke belastingen en huur gemeentelijk vastgoed

Als gevolg van de maatregelen die het Rijk heeft genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen ondernemers in de financiële problemen komen. Daarom heeft het college besloten, dat de ondernemers op verzoek uitstel van betaling krijgen voor met name genoemde aanslagen gemeentelijke belastingen en de huur voor gemeentelijk vastgoed tot 30 juni 2020.

Voor gemeentelijke belastingen kan het verzoek alleen worden gedaan voor de aanslagen OZB niet-woningen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, liggelden bedrijfsvaartuigen, toeristenbelasting en de parkeerbelasting voor vergunning parkeren op kenteken,  die betrekking hebben op het belastingjaar 2020.  

Speciale regeling teruggaaf leges evenementenvergunning

Door de maatregelen tegen het coronavirus kunnen evenementen in ieder geval tot 1 juni niet doorgaan. Voor evenementen die dit jaar definitief worden afgelast, wordt op verzoek de leges terug betaald.

Aanslagen Toeristenbelasting voor het jaar 2020

Voor deze belasting zullen dit jaar wel voorlopige- en forfaitaire aanslagen worden vastgesteld. Ondernemers kunnen een schriftelijk verzoek doen om vermindering van die aanslagen. Belastingen gaat daar coulant mee om. De aanslagen zullen niet eerder dan 30 juni 2020 worden opgelegd.

Procedure

Via onderstaande button kunt u het formulier verzoek bijzonder uitstel downloaden. Zodra uw verzoek om bijzonder uitstel binnen is, zet de gemeente de invordering stil tot 30 juni 2020.  Na die tijd, kunnen wij dan desgewenst , samen met u, nog kijken welke (maatwerk) oplossing voor u/uw bedrijf verder eventueel nog noodzakelijk zijn.