Boom kappen

Als u een boom wilt kappen, kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. Ook als u zeer fors wilt snoeien, heeft u soms deze vergunning nodig. Voor meer informatie omtrent het kappen van bomen plan online een afspraak in of neem telefonisch contact met ons op. 

Noardeast-Fryslan

  • Voor het kappen van een boom op uw eigen grond hoeft u geen vergunning aan te vragen, tenzij het een boom betreft dit in het beschermd stads- of dorpsgezicht is gelegen of binnen de bestemming ‘Groen – waardevolle erfbeplanting’
  • Het is mogelijk dat er voor het rooien van één of meerdere bomen een omgevingsvergunning is vereist wanneer deze werkzaamheden plaatsvinden in archeologische grond.

Dantumadiel

  • U moet altijd een vergunning aanvragen als u een beschermde boom wilt kappen. Dit moet ook als de boom op uw eigen grond staat
  • Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning bent u wel leges verschuldigd
  • Wij adviseren alvorens u over gaat tot kappen/ rooien of onderhoud altijd contact op te nemen met de gemeente om te bepalen of de werkzaamheden vergunningsvrij of meldings- of vergunningsplichtig zijn
  • Het behandeltermijn voor een melding bedraagt 4 weken. Het behandeltermijn voor een omgevingsvergunning bedraagt 8 weken (en kan met 6 weken worden opgeschort
  • U mag geen boom kappen waarin vogels broeden
  • U mag geen boom kappen als uw grond deel is van een natuurgebied