Briefstemmen en vervroegd stemmen

Briefstemmen

In verband met de maatregelen tegen het coronavirus zal dat dit jaar anders gaan dan andere jaren. Speciaal voor risicogroepen zijn er maatregelen genomen.

Als u 70 jaar of ouder bent, kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezing ook per brief stemmen. Alles wat u hiervoor nodig heeft, ontvangt u met de post.

Stempluspas

Tussen 10 februari en 3 maart 2021 ontvangt u een envelop met daarin uw stempluspas. Dit is een speciale stempas voor 70-plussers. Met deze stempluspas kunt u uw stem uitbrengen in het stemlokaal, of iemand machtigen om uw stem voor u uit te brengen, of uw stem per brief uitbrengen. Bewaar uw stempluspas goed.

Heeft u uw stempluspas op 3 maart 2021 niet ontvangen of bent u uw stempluspas kwijt? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw gemeente en vraag een vervangende stempluspas aan. Dat kunt u schriftelijk of telefonisch doen tot en met vrijdag 12 maart 2021.

Documenten om uw stem per brief uit te brengen

Tussen 26 februari en 11 maart ontvangt u een tweede envelop. Daarin zitten de documenten waarmee u uw stem per brief kunt uitbrengen:

  • een briefstembiljet;
  • een envelop voor het briefstembiljet;
  • een retourenvelop;
  • uitleg over het stemmen per brief.

Heeft u op 11 maart de tweede envelop met de documenten om uw stem per brief uit te brengen nog niet ontvangen? Neem dan contact op met uw gemeente.

Afgifte briefstem

Heeft u gestemd met behulp van uw briefstem? Doet u deze dan bij voorkeur op de post met de bijgevoegde gratis retourenvelop. Wij raden u aan om dit uiterlijk 12 maart a.s. te versturen. U kunt uw stem ook afgeven op het speciale afgiftepunt. Dit is gevestigd in het gemeentehuis in Dokkum aan de Koningstraat 13 in Dokkum. U kunt hier tot en met 17 maart terecht. De openingstijden van het afgiftepunt zijn:

  • op werkdagen van woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart 2021 van 09.00 tot 17.00 uur
  • op de dag van de verkiezingen (woensdag 17 maart 2021) van 07.30 tot 21.00 uur.

Voor informatie kunt u terecht op www.elkestemtelt.nl  

 

Vervroegd stemmen

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart kunnen inwoners uit Noardeast-Fryslân die extra risico lopen door besmetting met het coronavirus, hun stem in 4 daarvoor speciaal ingerichte stembureaus uitbrengen.

Als u zich kwetsbaar voelt, bijvoorbeeld vanwege uw gezondheid, kunt u op deze dagen in deze stemlokalen, eerder uw stem uit te brengen.

  • Gemeentehuis Dokkum, Koningstraat 13, Dokkum
  • Gemeentehuis Kollum, van Limburg Stirumweg 18, Kollum
  • Gemeentehuis Ferwert, Hegebeintumerdyk 2, Ferwert
  • MFA De Dobbe,  Mûnebuorren 11a, Anjum

De stembureaus zijn tijdens verkiezingsdagen geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.