U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Eenmalige subsidie aanvragen

Organiseert u een eenmalige activiteit of project voor mensen uit uw dorp, wijk of de hele gemeente? En is er niet genoeg geld om die activiteit te bekostigen? Dan kunt u subsidie bij de gemeente Noardeast-Fryslân aanvragen.

De voormalige gemeente Noardeast-Fryslân kent diverse subsidieregelingen voor het organiseren van een eenmalige activiteit of project op het gebied van kunst en cultuur, leefbaarheid, recreatie en toerisme en sport.

Uw activiteit moet in elk geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De activiteit is eenmalig
  • De activiteit is openbaar toegankelijk
  • En de activiteit richt zich op inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân

Stichtingen, verenigingen en andere organisaties. In sommige gevallen kan ook een persoon of een groep personen subsidie aanvragen.

Een subsidie moet altijd schriftelijk worden aangevraagd, minimaal zes weken voordat de activiteit plaatsvindt. Voor het aanvragen van een eenmalige subsidie kunt u gebruikmaken van het digitale formulier eenmalige subsidie. Als de subsidie door een persoon wordt aangevraagd, dient u in te loggen met DigiD.

Onderdeel van iedere subsidieaanvraag zijn een omschrijving van de activiteit en een begroting. U kunt deze informatie vermelden op het aanvraagformulier, maar u kunt er ook voor kiezen om een of meerdere bijlagen aan de aanvraag toe te voegen.

Uw aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de algemene subsidieverordening en eventuele aanvullende subsidieregels. Hierin staat onder meer hoe en wanneer subsidie aangevraagd kan worden, verplichtingen voor een subsidieontvanger en redenen waarom een aanvraag kan worden geweigerd. U ontvangt binnen acht weken na ontvangst bericht over uw aanvraag.