Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Eenmalige subsidie culturele activiteiten aanvragen

Wie kunnen aanvragen

Organisaties van culturele activiteiten op het gebied van podiumkunst, beeldende kunst, literatuur, muziek en cultureel erfgoed.   

Waaraan moet uw activiteit voldoen?

Uw activiteit moet in elk geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De activiteit is eenmalig
  • De activiteit is openbaar toegankelijk
  • En de activiteit richt zich op inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

Een subsidie moet altijd schriftelijk worden aangevraagd, minimaal zes weken voordat de activiteit plaatsvindt. 

Welke informatie moet ik aanleveren?

Onderdeel van iedere subsidieaanvraag zijn een omschrijving van de activiteit en een begroting. U kunt deze informatie vermelden op het aanvraagformulier, maar u kunt er ook voor kiezen om een of meerdere bijlagen aan de aanvraag toe te voegen.

Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Uw aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de algemene subsidieverordening en de onderstaande subsidieregeling. Hierin staat onder meer hoe en wanneer subsidie aangevraagd kan worden, verplichtingen voor een subsidieontvanger en redenen waarom een aanvraag kan worden geweigerd. U ontvangt binnen acht weken na ontvangst bericht over uw aanvraag.