Voor alle actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gemeente kunt u op de volgende link terecht.

Engbert van Esch

Engbert van Esch

Engbert van Esch
Engbert van Esch

Engbert van Esch(CDA) is wethouder van Noardeast-Fryslân en heeft de volgende portefeuille:

Wenjen, Omjouwing, Iepenbiere Romte / Wonen, Omgeving, Openbare ruimte

  • Ruimtelijke ontwikkeling / ruimtelijke kwaliteit
  • Wonen
  • Milieu
  • Duurzaamheid
  • Beheer Openbare ruimte
  • Afvalbeleid en afvalinzameling
  • Energietransitie

Contact met de wethouder

Als u vragen heeft over één van de onderwerpen die tot het werkgebied van wethouder van Esch horen, dan kunt u het secretariaat mailen of bellen. Het secretariaat is bereikbaar op (0519) 29 88 88.