Kan uw bezoek aan het gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum.
Meer informatie, o.a. over de aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus.

Engbert van Esch

Engbert van Esch

Engbert van Esch
Engbert van Esch

Engbert van Esch(CDA) is wethouder van Noardeast-Fryslân en heeft de volgende portefeuille:

Wenjen, Omjouwing, Iepenbiere Romte / Wonen, Omgeving, Openbare ruimte

  • Ruimtelijke ontwikkeling / ruimtelijke kwaliteit
  • Wonen
  • Milieu
  • Duurzaamheid
  • Beheer Openbare ruimte
  • Afvalbeleid en afvalinzameling
  • Energietransitie

Contact met de wethouder

Als u vragen heeft over één van de onderwerpen die tot het werkgebied van wethouder van Esch horen, dan kunt u het secretariaat mailen of bellen. Het secretariaat is bereikbaar op (0519) 29 88 88.