Esther Hanemaaijer

Esther Hanemaaijer

Wethouder Esther Hanemaaijer (CDA)
Wethouder Esther Hanemaaijer (CDA)

Esther Hanemaaijer is wethouder van Noardeast-Fryslân en heeft de volgende portefeuille:

Wenjen, Omjouwing, Iepenbiere Romte / Wonen, Omgeving, Openbare ruimte

  • Ruimtelijke ontwikkeling / ruimtelijke kwaliteit
  • Wonen
  • Milieu
  • Duurzaamheid
  • Beheer Openbare ruimte
  • Afvalbeleid en afvalinzameling
  • Energietransitie

Contact met de wethouder

Als u vragen heeft over één van de onderwerpen die tot het werkgebied van wethouder Hanemaaijer horen, dan kunt u het secretariaat mailen of bellen. Het secretariaat is bereikbaar op (0519) 29 88 88.