U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Exploitatie overeenkomst Kollum-Zuid

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast Fryslân maken op grond van art. 6.24, derde lid Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat op 16 juni 2020 de gemeente een anterieure exploitatieovereenkomst ex. artikel 6.24 lid 1 Wro heeft gesloten voor de ontwikkeling van

het plangebied “Kollum-Zuid”  te Kollum. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Johannes Bogermanstraat in het noorden, de Wilhelminastraat in het zuiden, de Julianastraat in het oosten en de Eskesstraat in het westen. Voor de bouw van 22 woningen. Een anterieure exploitatieovereenkomst is een overeenkomst over de grondexploitatie die de gemeente met de ontwikkelaar sluit.

Inzage

De zakelijke omschrijving van de anterieure overeenkomst kunt u hier onder inzien. Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.  Indien digitale inzage geen optie is, kunt u contact opnemen en wordt een kopie van de zakelijke omschrijving opgestuurd via e-mail of per post.