U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Gewijzigde beeldkwaliteitplan Stadsdock-Dokkum

De raad is van plan om voor de locatie Stadsdock - Dokkum een beeldkwaliteitplan vast te stellen. In het beeldkwaliteitplan wordt aangegeven aan welke voorwaarden gebouwen en andere bouwwerken moet voldoen om te passen binnen redelijke eisen van welstand.

Beeldkwaliteitplan inzien

Het beeldkwaliteitplan wordt hierbij digitaal ter inzage gelegd. Vanwege het coronavirus is fysieke inzage op het gemeentehuis aan de Koningstraat 13 te Dokkum niet mogelijk.

Wilt u reageren?

Hierbij stellen wij u tot en met 5 augustus 2020 in de gelegenheid om uw zienswijze te geven over het concept van het gewijzigde beeldkwaliteitplan. Dit betekent dat u uw mening of reactie mag geven over ons voornemen om deze welstandscriteria vast te stellen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân, Postbus 13, 9290 AA, Kollum. Ook kunt u mondeling reageren. Daarvoor moet u een afspraak maken met het team Romte.