Grafsteen of gedenkteken plaatsen

Als u een grafsteen of gedenkplaat op een graf wilt plaatsen, hebt u een vergunning nodig van de gemeente.

Meestal vraagt de grafsteenspecialist de vergunning voor u aan. De begrafenisondernemer kan dit ook voor u doen. U mag de vergunning ook zelf aanvragen. Geef bij de aanvraag de volgende informatie:

  • De maten van de grafsteen of gedenkplaat
  • Het soort materiaal
  • De tekst
  • Op welk graf u de grafsteen of gedenkplaat wilt plaatsen
  • Vraag aan de gemeente wie de wegbeheerder is van de plek waar u het gedenkteken wilt plaatsen
  • Vraag toestemming aan de wegbeheerder

Als u een gedenkteken op een openbare plek wilt plaatsen, hebt u toestemming nodig van de wegbeheerder. Vaak is dit de gemeente, maar dit kan ook Rijkswaterstaat, de provincie of het waterschap zijn. Belangrijk is dat het gedenkteken de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt. U kunt bijvoorbeeld een gedenkteken op een openbare plek plaatsen voor een verkeersslachtoffer of slachtoffer van zinloos geweld.