Groenvervanging plantsoenen 2023

Ieder jaar controleren en beoordelen we onze plantsoenen en begroeiing op kwaliteit. Voldoen de plantvakken nog voor wat betreft inrichting, beplanting, kwaliteit en andere onderdelen?

We willen als gemeente Noardeast-Fryslân de kwaliteit van het groen op orde hebben, omdat groen belangrijk is. Groen zorgt voor ontspanning, woonplezier, opname van water en CO2 en het verhoogt de biodiversiteit.

Technische kwaliteit plantvakken

Ieder jaar passen we de groenvakken en -stroken aan, als die niet voldoen aan de technische kwaliteit. Ook kijken we of we de esthetische waarde en de biodiversiteit kunnen verhogen. Sommige plantvakken krijgen om onderhoud technische redenen een andere inrichting qua groen.  

In uw wijk/ straat

Ook in uw wijk zijn mogelijk groenstroken/ plantvakken aanwezig, die niet meer voldoen aan onze kwaliteitsnormen. Deze vervangen we door nieuw groen. Dit betekent dat het oude groen eruit gaat. We brengen nieuwe bemesting aan en nieuw groen.

Voor de volledige lijst werkzaamheden van groenvervangingen in 2023 vindt u onder onderstaande links.

Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2023, tussen half januari en eind maart. Voor 1 april is het werk klaar.

Locaties

De werkzaamheden zijn mogelijk in of rondom uw dorp. Zie de bijlage(n) voor de situatie(s). De bijlagen vindt u onderaan deze pagina.

  • Voormalig Ferwerderadiel
  • Voormalig Dongeradeel Dokkum
  • Voormalig Dongeradeel buitengebied; (volgt)
  • Voormalig Kollumerland; (uitgevoerd eind 2022)

Tijdelijke overlast

Er is mogelijk tijdelijke overlast. Er is lawaai van machines en misschien zijn er tijdelijk wegafsluitingen. Dit proberen we te beperken en eventueel samen met aanwonenden passende voorzieningen te treffen. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer J.G. de Vries, Groenbeheerder Noardeast-Fryslân: (0519) 29 88 88. 

 

Bijlagen groenvervanging