Belangrijke notificatie

Let op! Vanaf donderdag 18 mei 2023 is het gemeentehuis in Kollum gesloten. U kunt vanaf maandag 22 mei 2023 voor Burgerzaken terecht in Dokkum. Maakt u een afspraak na 18 mei? Dan moet u naar het gemeentehuis in Dokkum om het product aan te vragen.

Groenvervanging plantsoenen voorjaar 2023

Elk jaar controleren en beoordelen we onze plantsoenen en begroeiing op kwaliteit. Voldoen de plantvakken nog voor wat betreft inrichting, beplanting, kwaliteit en andere onderdelen?

We willen als gemeente Noardeast-Fryslân de kwaliteit van het groen op orde hebben, omdat groen belangrijk is. Groen zorgt voor ontspanning, woonplezier, voor de opname van water en CO2 en het verhoogt de biodiversiteit.

Technische kwaliteit plantvakken

Ieder jaar gaan we de groenvakken-en stroken aanpassen, als die niet voldoen aan de technische kwaliteit. Ook willen we als gemeente kijken of we de esthetische waarde en de biodiversiteit kunnen verhogen. Sommige plantvakken krijgen om onderhoud technische redenen een andere inrichting qua groen.   

In uw wijk/ straat

Ook in uw wijk zijn mogelijk groenstroken/ plantvakken aanwezig, die niet meer voldoen aan de kwaliteitsnormen. Deze worden vervangen door nieuw groen. Dit betekent dat het oude groen eruit gaat. Er wordt nieuwe bemesting aangebracht en nieuw groen gezaaid of geplant.

Voor de volledige lijst met groenvervangingen kunt u op onderstaande links de werkzaamheden bekijken.

Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2023, tussen half januari en eind maart. Voor 1 april is het werk klaar.

Locaties

De werkzaamheden zijn mogelijk in of rondom uw dorp. Zie de bijlage(n) voor de situatie(s). De bijlagen vindt u onderaan deze pagina.

  • Voormalig Ferwerderadiel
  • Voormalig Dongeradeel Dokkum
  • Voormalig Dongeradeel buitengebied; (volgt)
  • Voormalig Kollumerland; (uitgevoerd eind 2022)

Tijdelijk overlast

Er is mogelijk tijdelijk overlast. Er is lawaai van machines en misschien zijn er tijdelijk wegafsluitingen. Dit proberen we te beperken en eventueel samen met aanwonenden passende voorzieningen te treffen. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer J.G. de Vries, Groenbeheerder Noardeast-Fryslân: (0519) 29 88 88. 

 

Bijlagen groenvervanging