Grof huishoudelijk afval

Alles wat niet in de Sortibak past is grof huishoudelijk afval.

Grof huishoudelijk afval en grof tuinafval kunt u naar de milieustraat brengen. Bijna al het afval is gratis. Alleen voor Bouw- en sloopafval moet u betalen.

Grof tuinafval is al het plantaardige en organische materiaal dat te groot is voor het GFT. Denk hierbij aan afval dat ontstaat bij het aanleggen, het onderhouden of verwijderen van onderdelen van de tuin

  • Bouw- en sloopafval wordt niet opgehaald
  • Als grof afval wegbrengen niet kan, dan kunnen wij het ophalen
  • Voor grof huishoudelijk restafval betaalt u € 50,00 aan voorrijkosten incl. 2 m³. Daarnaast betaalt u € 14,00 per extra m³
  • Aan het ophalen van grof tuinafval zijn ook kosten verbonden: € 50,00 aan voorrijkosten incl. 2 m³. Daarnaast betaalt u € 5,00 per extra m³
  • Grof restafval wordt 6 keer per jaar in een route opgehaald
  • Grof tuinafval wordt 4 keer per jaar opgehaald
  • Neem voor het aanmelden van ophalen van grofvuil contact op met de gemeente
  • Het versnipperen van snoeiafval in voormalig Ferwerderadiel is gestopt
  • Elektrische apparaten halen we niet op. U kunt die meestal met de leverancier weer meegeven, of gratis naar de milieustraat brengen