Voor alle actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gemeente kunt u op de volgende link terecht.

Harddraverspark en Tolhuispark

Harddraverspark schetsvariant 3 aangepast
Harddraverspark schets

De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om te komen tot een goed onderbouwd en breed gedragen plan voor de herinrichting van zowel het Harddraverspark als het Tolhuispark. Een plan waarvoor draagvlak bestaat onder de eigenaren, de gebruikers en de omwonenden.  De gemeente Dongeradeel is daarom met  de betrokken partijen uit het Harddraverspark en het Tolhuispark in gesprek  over een mogelijke verplaatsing naar het Tolhuispark.

De resultaten van de gesprekken hebben geresulteerd in een aantal schetsen. Deze schetsen zijn de eerste voorzichtige denkwijzen in het proces. Dat moet later leiden tot een compleet plan, dat samen met de betrokkenen verder uitgewerkt gaat worden. De schetsen zijn als input gebruikt voor de aanvraag van een subsidie uit het Waddenfonds. Deze geeft richting aan de investeringsmogelijkheden binnen Harddraverspark en heeft geen definitieve status als inrichtingsplan.

Doelstelling

Dokkum is hét regionale centrum van Noordoost Fryslân. De vele monumenten en karakteristieke panden geven de stad haar unieke uitstraling waar naast de eigen bewoners en de regioconsumenten veel toeristen op afkomen.

Trends en ontwikkelingen die zich ook in andere steden voordoen, zoals veranderend koopgedrag,  leiden er toe dat zonder versterking van gebieden in en nabij het centrum van de stad, de binnenstad steeds meer onder druk komt te staan. Het verbeteren van de landschappelijke kwaliteit, en daarmee de recreatieve beleving, van het Harddraverspark moet in de toekomst dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan het aantrekkelijk houden van de binnenstad van Dokkum en het versterken van de concurrentiepositie.