Hart van Kollum: het Colle terrein

Het hart van het dorp was vroeger de grote kerk, de Maartenskerk, met een groot plein, het Maartensplein. Vanaf dit plein kom je bij een huisartsenpraktijk en de sporthal. Daarnaast ligt het open terrein waar ooit de Colle stond. Na de sloop is dit een open terrein gebleven. De bibliotheek en het dorpshuis zitten nu in het gebouw van de Campus. Het open terrein is  tijdelijk  als parkeerplaats ingericht. Daar omheen liggen allerlei andere gebouwen, zoals het kindcentrum, flats, de Campus en kantoren.

Burgemeester en wethouders van de gemeente hebben gesteld dat het open terrein waar eens de Colle stond gebruikt mag worden voor onderwijs, opvoeding en sport. Dat sluit goed aan bij de scholen, het kindcentrum en de sporthal. Hierdoor worden alle zaken rond opgroeien, leren en sporten ook echt bij elkaar gebracht.

Alle betrokken  instanties hebben samen een plan gemaakt voor deze open ruimte wat aan de gemeenteraad is gepresenteerd. Naast de Maartenskerk en het Maartensplein zal dit gebied een soort centrum van Kollum worden.

Tegelijkertijd heeft Plaatselijk Belang een plan laten maken voor het Maartensplein en de Maartenskerk. De gemeente Noardeast-Fryslan gaat deze twee plannen met alle opstellers afstemmen. Het resultaat moet een openbare ruimte zijn waarin alle functies (bijvoorbeeld groen, parkeren en verkeer) logisch op elkaar aansluiten.

Documenten

 

Plattegrond Colle terrein Kollum
Plattegrond Colle Terrein Kollum

Plattegrond Colle Terrein Kollum