• Bodemkwaliteit en PFAS

    Tractor met aanhanger
    Sinds 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking. Hierin staan de eisen waaraan bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Samen met 12 Friese gemeenten heeft gemeente Noardeast-Fryslân en Dantumadiel een Nota bodembeheer opgesteld waarin de werkwijze is beschreven bij het omgaan met het Besluit bodemkwaliteit.
    Lees meer over Bodemkwaliteit en PFAS