Tien woningen dorpskern Hallum genomineerd voor Vredeman de Vriesprijs

In opdracht van Wonen Noordwest Friesland heeft Lautenbag Architectuur het ontwerp voor de 10 woningen gemaakt. Hierbij is nauw samen gewerkt met de gemeente Noardeast-Fryslân en Stichting Wierden en Terpen om het plan aan te sluiten op de wensen van de bewoners en naadloos in te passen in het beschermde dorpsgezicht.

‘We zijn trots dat we, ondanks de prijsstijgingen en het lastige communiceren in de coronatijd, deze hoge woonkwaliteit konden bewaken en behouden in dit sociale woningbouwproject.’ aldus Diana Lautenbag. Je kunt hier je stem uitbrengen op dit project.