Verhuur perceel weiland Fiskwei te Holwerd

Burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân verzoeken gegadigden een bod te doen ten behoeve van het gebruik van een perceel weiland gelegen aan de Fiskwei, Holwerd, kadastraal bekend gemeente Holwerd sectie A nummer 4840 deels, ter grootte van circa 485 m2 , zoals schetsmatig in rood omlijnd is op bijgaande situatietekening. De grond zal op jaarbasis worden verhuurd, waarbij gunning in principe zal plaatsvinden aan de hoogste bieder onder voorbehoud van de hoogte van het bod.

U kunt per email een bod uitbrengen op bovengenoemd perceel en vermelden wat de plannen zijn op het betreffende perceel. Dit kunt u mailen voor 21 juni 2019 aan t.arjaans@noardeast-fryslan.nl

Ook voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw T. Arjaans via email info@noardeast-fryslan.nl of telefonisch 0519-298888.

Situatietekening.pdf