Kan uw bezoek aan het gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum.
Meer informatie, o.a. over de aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus.

Jelle Boerema

Jelle Boerema

Jelle Boerema
Jelle Boerema

Jelle Boerema(VVD) is wethouder van Noardeast-Fryslân en heeft de volgende portefeuille:

Economie, Bedriuw en Rekreaasje / Werk, Bedrijvigheid en Recreatie

  • Bereikbaarheid en ruimte voor bedrijven
  • Detailhandelsstructuur
  • Toekomstbestendig duurzame en innovatieve bedrijvigheid
  • Arbeidsparticipatie / toeleiding naar werk
  • Recreatie en toerisme
  • Regiodeal / versnellingsagenda / Holwerd aan Zee
  • Landbouw

Contact met de wethouder

Als u vragen heeft over één van de onderwerpen die tot het werkgebied van wethouder Boerema horen, dan kunt u het secretariaat mailen of bellen. Het secretariaat is bereikbaar op (0519) 29 88 88.