U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Jelle Boerema

Jelle Boerema

Jelle Boerema
Jelle Boerema

Jelle Boerema(VVD) is wethouder van Noardeast-Fryslân en heeft de volgende portefeuille:

Economie, Bedriuw en Rekreaasje / Economie, Werk en Recreatie

  • Bereikbaarheid en ruimte voor bedrijven
  • Detailhandelsstructuur
  • Toekomstbestendig duurzame en innovatieve bedrijvigheid
  • Afvalbeleid en afvalinzameling
  • Arbeidsparticipatie / toeleiding naar werk
  • Recreatie en toerisme
  • Regiodeal / versnellingsagenda / Holwerd aan Zee
  • Landbouw

Nevenfuncties

Lid Stuurgroep Holwerd aan Zee onbezoldigd
Lid Stuurgroep Sud Ie onbezoldigd
Lid AB en DB Marrekrite onbezoldigd
Lid AB en DB werkleerbedrijf Nef onbezoldigd
Lid Stuurgroep op paad lans it waad onbezoldigd
Lid Stuurgroep Lauwersmeer onbezoldigd
Lid stuurgroep herstel Bodemdaling Dongeradielen onbezoldigd
Lid DB Waddenzeegemeenten onbezoldigd
Lid RvC OVEF onbezoldigd
Lid AVA Haven Lauwersoog onbezoldigd
Lid bestuurlijk platform visserij onbezoldigd
Voorzitter Modderacademie  onbezoldigd
Voorzitter Rotaryclub Lauwersland onbezoldigd

Contact met de wethouder

Als u vragen heeft over één van de onderwerpen die tot het werkgebied van wethouder Boerema horen, dan kunt u het secretariaat mailen of bellen. Het secretariaat is bereikbaar op (0519) 29 88 88.