Jongeren denken mee

De jongeren zijn de toekomst van de gemeente. De plannen die de gemeente maakt voor 2030 hebben grote invloed op de jongeren van nu. De gemeente vindt het dan ook belangrijk om scholieren en studenten te betrekken bij het maken van de plannen.

Dit gebeurt op een creatieve manier. Zij krijgen de opdracht om het toekomstbeeld tot uiting te brengen in tekeningen, maquettes, video's,  en gedichten, etc. Meer informatie volgt binnenkort.