Machtigen om te stemmen

Als u op 23 mei 2019 niet in de gelegenheid bent zelf te gaan stemmen bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie, kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen.

Een andere kiezer machtigen kan op 2 manieren:

  • Overdracht van de stempas (onderhandse volmacht)
  • Een schriftelijk verzoek om bij volmacht te mogen stemmen

Zowel de gemachtigde als de volmachtgever moeten voldoen aan de voorwaarden om te mogen stemmen.

Een gemachtigde mag tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen.

Overdracht van de stempas aan een andere kiezer (onderhandse volmacht)

Kunt u 23 mei niet zelf stemmen? Bijvoorbeeld omdat u dan op vakantie bent? Laat uw stem niet verloren gaan, maar machtig iemand om namens u te stemmen. Dit kan tot en met 23 mei 2019.
Vul samen met de gemachtigde het volmachtbewijs op de achterkant van uw stempas in en onderteken deze. De stempas verandert daarmee in een volmachtbewijs.

U geeft aan de gemachtigde (een kopie van) een identiteitsbewijs mee. De gemachtigde laat dit aan de voorzitter van het stembureau zien. Het identiteitsbewijs mag vijf jaar verlopen zijn.

Identiteitsbewijs vermist

Is uw identiteitsbewijs vermist dan kunt u bij de gemeente een vermissingsverklaring laten opmaken. Met deze vermissingsverklaring in combinatie met een legitimatiepasje met uw naam en foto kunt u bij het stembureau uw stem uitbrengen.

Intrekken onderhandse volmacht

U heeft uw stempas via onderhandse volmacht omgezet en gaat toch zelf stemmen. U vraagt uw omgezette stempas terug bij de gemachtigde. Met deze stempas kunt u stemmen.

Schriftelijk verzoek om bij volmacht te mogen stemmen

Een schriftelijk verzoek kan tot uiterlijk 20 mei 2019 worden ingediend bij de gemeente. U en uw gemachtigde vullen het formulier in, ondertekenen dat en u stuurt het naar de gemeente.

Het is niet toegestaan om nog in het stemlokaal een volmacht te verlenen.

Meer informatie