Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Markt met fontein

Op 20 november 2017 ging de schop in de grond; de Markt in Dokkum wordt een groen Abdijhof met de contouren van de oude Abdijkerk, een unieke ijsfontein, 16 mooie bomen en verhaaltegels over de Markt en Dokkum. Het geheel zorgt voor een sfeervol verblijfsgebied met diverse terrassen.

Aannemer BAM ging 20 november van start met de aanleg van 28 nieuwe parkeerplekken aan de noordzijde van het plein. De ‘oude’ parkeerplaatsen bleven tot en met de feestdagen van 2017 grotendeels beschikbaar voor winkelend publiek.

Ruim een jaar was er een mienskipstraject actief waarbij een klankbordgroep van 25 personen met verschillende belangen en een achterban intensief meedacht over de plannen. Daarnaast kwamen in totaal 160 mensen langs met opmerkingen en ideeën voor de Markt tijdens de twintig open ateliersessies in de binnenstad van Dokkum. Het ontwerpteam heeft heel veel aangedragen informatie kunnen verwerken in het ontwerp. In aanloop naar het besluit voor de financiering van het plan, werd er in de vorm een petitie weerstand geuit. Dit heeft te maken met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om het geld dat in de nabije toekomst nog niet ingezet hoeft te worden voor sportverplaatsing in Dokkum nu deels in te zetten voor de realisatie van de plannen voor de Markt. 

De raad heeft de hele situatie in overweging genomen en besloten het geld wel op deze wijze beschikbaar te stellen voor de Markt. Anders komt ook het 11fountainsproject in gevaar dat wordt gedragen door de Friese elf steden. De herinrichting van de Markt kost €2,4 miljoen. De raad heeft het college gevraagd om zich samen met betrokken partijen maximaal in te zetten voor parkeercompensatiemaatregelen.

Meer weten?

Bekijk een korte animatievideo over het ontwerp.