Kan uw bezoek aan het gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum.
Meer informatie, o.a. over de aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus.

Meldingen en vergunningsaanvragen evenementen

Vanaf 1 juli mag de gemeente weer meldingen en vergunningsaanvragen in behandeling nemen

Vanuit de landelijke overheid krijgt de gemeente spelregels aangereikt ten aanzien van evenementen. Deze regels zijn vanaf 4 juli bekend. De gemeente kan daarna organisaties verder informeren over de regels die gelden rondom het organiseren van evenementen. Daarbij stemt de gemeente met de hulpdiensten zoals politie, brandweer en ambulance de verwachte inzet af. Dit kan gevolgen hebben voor het organiseren van uw evenement.

Mocht u van plan zijn om een evenement te organiseren, dan kunt u alvast een melding doen of een aanvraag indienen via de pagina Vergunningen-voor-feesten-en-evenementen
Daarbij moet u ook een plan aanleveren hoe u omgaat met 1,5 meter afstand houden. Wij hebben hiervoor een factsheet (informatieblad) ontwikkeld. 
Deze kunt u opvragen via de evenementencoördinator Martine van der Kloet: m.vanderkloet@noardeast-fryslan.nl

Ook als u vragen heeft over het organiseren van een evenement, dan kunt u contact opnemen met de evenementencoördinator.