U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Memerdastate Hallum

In Hallum wordt een perceel bouwterrein te koop aangeboden ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning. 

Kavelprijs

De kavel is gelegen aan de Memerdastate en heeft een oppervlakte van circa 685 m².

Link verkavelingskaart

Kavel

Oppervlakte

Prijs excl. btw

Prijs incl. btw

Beschikbaar?

Kavel 1

685 m²

€ 59.504,13

€ 72.000,-

in optie

Aan de noordzijde van de kavel zal een erfdienstbaarheid worden gevestigd voor de daar aanwezige greppel achter de woningen. Deze greppel dient in stand te worden gehouden i.v.m. de afwatering van de aangrenzende percelen.

De kosten koper en de kosten van het kadaster voor de aanwijs en inmeting van het perceel worden doorberekend aan de koper.

Conform artikel 2.5 van de algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Noardeast-Fryslân, dient de op de kavel te bouwen woning door de koper zelf (met eventuele gezinsleden) te worden bewoond. 
Doorverkoop en verhuur is niet toegestaan.

Verkoopvoorwaarden

De verkoop geschiedt met toepassing van de 'Algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Noardeast-Fryslân'.

<Algemene verkoopvoorwaarden>

Aanvraag omgevingsvergunning

Voordat met de bouw gestart kan worden, dient een omgevingsvergunning te zijn verleend. Bouwplannen moeten voldoen aan diverse wettelijke eisen. Hiervoor zal onder meer toetsing plaatsvinden aan het bestemmingsplan, de bouwverordening en het bouwbesluit. Wij
adviseren u eerst een principeplan voor te leggen, dit om in een vroeg stadium te kunnen bepalen of het gewenste ontwerp kans van slagen heeft.

Voor specifieke informatie omtrent de omgevingsvergunning kunt u terecht bij KCC vergunningen.
 

Duurzaamheid

Wij willen graag dat u als particulier aandacht besteedt aan maatregelen die op duurzaamheid zijn gericht. Het Informatiepunt Duurzaam Bouwen kan u behulpzaam zijn bij het energiezuiniger maken van uw nieuwe woning.

Voor specifieke vragen over duurzaam bouwen en comfortabel wonen kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening, team Duurzaamheid.

Aanvullende informatie

Voor vragen en aanvullende informatie kunt u contact met opnemen met Paula Noordenbos en Trijntje Arjaans van de gemeente op telefoonnummer (0519) 29 88 88 of via de email grondzaken@noardeast-fryslan.nl