Kan uw bezoek aan het gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum.
Meer informatie, o.a. over de aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus.

Digitale informatiebijeenkomst ‘Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden’

Normaal gesproken worden inloopbijeenkomsten georganiseerd. Vanwege het coronavirus organiseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op 16 juni 2020 van 19.00 tot 20.00 uur een digitale informatiebijeenkomst.

Daarnaast zijn er vier momenten waarop online met het ministerie van EZK, TenneT en onderzoeksbureau Witteveen+Bos doorgepraat kan worden over de uitkomsten van de integrale effectenanalyse (IEA) en het milieu-effectrapport (MER) fase 1. Deze vragensessies leggen de nadruk op de routes naar één aansluitlocatie (Burgum, Vierverlaten, Eemshaven), maar iedereen is welkom om ook vragen over de andere routes te stellen.

Dit is mogelijk op:

  • Maandag 22 juni 2020 van 19.00 tot 20.00 uur: Burgum
  • Maandag 22 juni 2020 van 20.00 tot 21.00 uur: Burgum
  • Dinsdag 23 juni 2020 van 16.00 tot 17.00 uur: Vierverlaten
  • Donderdag 25 juni 2020 van 19.00 tot 20.00 uur: Eemshaven

Aanmelden

U kunt zich tot en met maandag 22 juni 16.00 uur aanmelden voor de digitale informatiebijeenkomst en de vier online vragensessies. Dit kan via de projectwebsite
U ontvangt na registratie een link waarmee u kunt inloggen.

Het filmpje van de digitale informatiebijeenkomst kunt u vanaf 22 juni 2020 terugkijken via de projectwebsite of via Netopzee.eu. Via deze site is het ook mogelijk om vragen persoonlijk door te geven via de contactknop.

Opmerking van de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel:
Op 10 juni jl. is een persbericht verstuurd met de mededeling dat er een voorlopig regioadvies ligt van de dertien betrokken Groningse en Friese overheidspartijen aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om de locatie Eemshaven in Groningen als voorkeur aan te melden als aansluitpunt voor het toekomstige windpark op de Noordzee. Begin oktober 2020 volgt het definitieve regioadvies en in het najaar neemt het ministerie een besluit over het aansluitpunt en de kabelroute.

Nieuw windpark

Er komt een nieuw windpark: 'Ten Noorden van de Waddeneilanden'.

De op te wekken stroom van dit windpark wordt via het net op zee getransporteerd. Via het net op zee met ondergrondse kabels wordt het vervolgens aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. De aanleg van de kabels op land gebeurt via open ontgraving of in sommige gevallen via boringen.

Over het te volgen tracé aan land heeft de minister van Economische Zaken de lokale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) gevraagd om gezamenlijk te komen tot één regioadvies. Vervolgens neemt de minister een besluit over het tracé dat gevolgd wordt. Hierbij heeft de minister keuze uit 9 tracés; 3 naar Burgum, 3 naar Vierverlaten en 3 naar de Eemshaven. De tracés naar Burgum lopen door de gemeenten Noardeast-Fryslân, Dantumadiel en Tytsjerksteradiel.

Persbericht

Meer informatie

Voor meer informatie over het project kunt u terecht bij:

Veel gestelde vragen

Voor vragen of reacties over het project kunt in eerst instantie terecht op de website van de initiatiefnemers.