Kan uw bezoek aan het gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum.
Meer informatie, o.a. over de aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus.

Voorzichtige start Wmo-vervoer

Update 9 juni 2020

Het Wmo-vervoer gaat net als het regulier openbaar vervoer, weer voorzichtig van start. Wel blijven we samen werken aan het voorkomen van het verder verspreiden van het Coronavirus.

Dit betekent concreet dat voor uw eigen veiligheid en die van de chauffeurs de onderstaande voorzorgsmaatregelen gelden. Als leidraad gelden hiervoor het landelijk protocol Wmo (sectorprotocol Veilig Zorgvervoer) van KNV Taxi en de richtlijnen van het RIVM.

(Lichte) verkoudheidsklachten, koortsverschijnselen of keelpijn? Dan reist u niet. Heeft iemand in uw huishouden koorts, dan moet u ook thuisblijven.

 • Geen dringende reden om te reizen? Blijft u dan thuis. Wij adviseren u nog steeds om niet te reizen wanneer u daarvoor geen dringende reden heeft.
 • De chauffeur kan voordat u instapt een gezondheidscheck doen. De chauffeur zal hiervoor een aantal korte vragen stellen gericht op potentiele Covid-19 klachten, zoals hoesten, niezen of koorts. De mobiliteitscentrale doet deze check tijdens uw boeking. De chauffeur mag altijd weigeren u mee te nemen bij een vermoeden van Covid-19 klachten.
 • Houd zoveel als mogelijk afstand tot de chauffeur.
 • Schud geen handen.
 • De chauffeur wijst u uw plaats aan.
 • Stap zoveel als mogelijk zelf in en uit. En doe zelf uw veiligheidsgordel om.
 • Plaats indien mogelijk uw bagage zelf in de kofferruimte of houd deze op schoot.
 • Betaal via automatische incasso of met pin/creditcard. Vermijd contante betalingen.
 • U moet altijd twee schone (niet medische) mondkapjes bij u hebben. Deze moet u zelf aanschaffen en kunnen tonen bij het instappen.
 • De chauffeur heeft geen mondkapjes voor u.
 • Als u geen mondkapjes bij u heeft kan de chauffeur weigeren u mee te nemen.
 • Als een andere reiziger meereist moet u altijd een mondkapje dragen. Daarnaast mag de chauffeur dit ook altijd van u vragen.
 • U draagt ook een mondkapje als de chauffeur u moet helpen bij het in- en uitstappen, met uw veiligheidsgordel of uw bagage.
 • Kunt u geen mondkapje dragen? Dan kunt u niet mee met het vervoer, totdat samen met de gemeente er een passende oplossing gevonden is.
 • De chauffeur draagt een mondkapje conform richtlijnen protocol
 • Voor rolstoelvervoer zal de chauffeur een aantal handelingen moeten doen. De chauffeur volgt hierbij de landelijke richtlijnen.
 • U kunt helaas uw scootmobiel niet meenemen in de taxi(bus).
 • Wmo-pashouders met een allergie (zoals hooikoorts), reizen niet samen met anderen. Neem contact op met uw gemeente.
 • Het is niet mogelijk om bij Jobinder een Covid-19 rit te boeken, bijvoorbeeld naar een GGD Covid-19 test straat. Neem in dit geval contact op met uw gemeente.
 • We verwachten dat iedereen de taxi zo schoon als mogelijk achterlaat. De taxi’s worden tussen de ritten door schoongemaakt door de chauffeurs (conform landelijke richtlijnen).
 • De telefoniste mag u vragen om op een ander moment te reizen. Dit kan voorkomen als we op dat moment ook veel andere Wmo-pashouders of leerlingen reizen. Ritten naar het ziekenhuis en de huisarts krijgen waar mogelijk en nodig voorrang op andere ritten.
 • Heeft u gezondheidsvragen? Telefonistes, chauffeurs en ambtenaren zijn niet medisch geschoold en geven geen advies. U kunt contact opnemen met uw medisch specialist, eigen huisarts of de GGD.
 • Wilt u meer informatie over mondkapjes? Kijk op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes

We begrijpen dat het voor u een spannende tijd is, maar we vragen uw begrip en medewerking. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jobinder.

Update april 2020

Samen werken we aan het voorkomen van het verder verspreiden van het Coronavirus. Dit betekent concreet dat Jobinder, voor uw eigen veiligheid en die van de chauffeurs, zo min mogelijk Wmo-pashouders en leerlingen vervoeren. Alleen als het noodzakelijk is voor medische zorg, eerste levensbehoefte, een kind naar school moet omdat ouders een vitaal beroep hebben mogen wij u vervoeren. Wij volgen hiermee de landelijke richtlijnen.
 

Wees terughoudend in het gebruik van de taxi en volg altijd de adviezen van het RIVM op.
- Was uw handen regelmatig met water en zeep;
- Hoes en nies in de binnenkant van uw elleboog;
- Gebruik papieren zakdoekjes;
- Geef geen handen;
- Blijf thuis als u verkoudheidsklachten krijgt!
- Heeft iemand in uw huishouden koorts, dan moet u ook thuisblijven!
- Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar.

Moet u toch reizen?

Dan gelden de volgende aanvullende richtlijnen:
- Wmo-pashouders kunnen alleen een rit reserveren of reizen tussen 07.00 en 21.00.
- Neem alleen een taxi als dit echt niet anders kan. De telefoniste mag aan u vragen of uw reis echt nodig is;
- Reis alleen met de taxi, of met leden van het huishouden. De taxi(bus) wordt niet gedeeld met andere pashouders;
- Houd afstand tot de chauffeur:
- Stap zelf in en uit **
- Ga achterin zitten: alleen de chauffeur mag voorin zitten. Alle reizigers moeten achterin zitten. Uitzonderingen worden niet gemaakt.
- Doe zelf de veiligheidsgordel om **
- Plaats bagage zelf in de kofferruimte of houd deze op schoot **
- Betaal digitaal of met pin/creditcard. Vermijd contante betalingen.

**Heeft u hulp nodig?

Voor passagiers die hulp nodig hebben bij het omdoen van de gordel, bij uw bagage of zit u in een rolstoel:
- Zorg ervoor dat iemand uit de vaste contactenkring dit kan doen. Geef aan bij het reserveren van uw rit dat u een begeleider meeneemt.
- Voor rolstoelvervoer zal de chauffeur een aantal handelingen moeten doen. De chauffeur volgt hierbij de landelijke richtlijnen.

We verwachten dat iedereen de taxi zo schoon als mogelijk achterlaat. De chauffeurs zorgen er voor dat de handgrepen etc. schoon worden gemaakt. Als deze maatregelen veranderen, dan kunt u dat op deze website lezen.


Alvast bedankt voor uw begrip.