U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

300 nieuwe bomen in Noardeast-Fryslân

De gemeente Noardeast-Fryslân ontvangt 300 nieuwe bomen. Vanochtend plantte wethouder Pytsje de Graaf samen met Theunis Piersma (voorzitter Iepenwacht Fryslân) de laatste boom van Brantgum.

Afgelopen jaren zijn er door ouderdom en boomziektes veel bomen in het waddenlandschap aangetast en verdwenen. Met name door Essentaksterfte en eerder ook door Iepziekte. Met het project Bomen in het Waddenlandschap wil stichting Iepenwacht Fryslân, waar Noardeast-Fryslân aan deelneemt, het karakteristieke landschap herstellen en aangetaste essen vervangen.

Wethouder Pytsje de Graaf: “‘Beammen binne de longen fan de ierde, se binne wichtich foar minsk en bist. Dêrom bin ik der wiis mei dat wy dizze beammen plantsje meie om sa in bijdrage te leverjen oan it miljeu.’

Verschillende soorten bomen

Er worden in de projectperiode van twee jaar 12 verschillende soorten bomen geplant. “Het bomenbestand wordt minder kwetsbaar voor ziekten en plagen en daardoor toekomstbestendiger als we verschillende soorten bomen planten. Bovendien komt dit ook de biodiversiteit ten goede.” zegt Theunis Piersma, voorzitter van Iepenwacht Fryslân.

Bomen in het waddenlandschap

In totaal worden er in de Waddenregio 2700 bomen geplant, 1350 stuks in Fryslân en 1350 stuks in Groningen. De bomen komen op diverse locaties te staan verspreid bij de door de Iepenwacht aangesloten gemeenten. Particulieren kunnen volgend plantseizoen ook in aanmerking komen voor het planten van bomen op hun erf. 

De stichting Iepenwacht Fryslân is in 2005 opgericht om boomziektes, waaronder de Iepziekte, te bestrijden in de provincie. Iepenwacht Fryslân is samen met de projectpartners Groninger Bomenwacht en Landschapsbeheer Groningen het project ‘Bomen in het Waddenlandschap’ gestart. Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Waddenfonds en provincie Fryslân, de gemeenten dragen er aan bij door het planten van de nieuwe bomen voor hun rekening te nemen.