Aanmeldactie voor mantelzorgers van start

De gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân. waarderen het werk van mantelzorgers.

Mantelzorgers zijn een grote steun voor mensen die hulp nodig hebben en een belangrijke aanvulling op professionele zorg. Er zijn veel mantelzorgers in onze gemeenten; zij zijn niet allemaal in beeld bij de gemeenten. Daarom houden we ook dit jaar weer een aanmeldingsactie. Mantelzorgers die zich voor 1 februari 2020 aanmelden ontvangen een cadeaubon van € 40,-.

Sommige mantelzorgers zijn dag en nacht bezig om voor iemand te zorgen. Ook zijn er mantelzorgers die parttime zorgen voor een partner, een ouder of een kind met gezondheidsproblemen. Er zijn mantelzorgers die dit naast hun werk doen.
En niet te vergeten; er zijn jongeren die al vroeg worden geconfronteerd met een zieke ouder, broertje of zusje!

Wij willen al deze mantelzorgers graag zo goed mogelijk ondersteunen.

Waarom aanmelden?

Als u bij ons bekend bent, kunnen wij beter met u in contact blijven over de ondersteuning die u wellicht nodig heeft. Misschien heeft u behoefte aan structurele ondersteuning, of heeft u genoeg aan af en toe een steuntje in de rug.

Wij willen u als gemeente graag de ondersteuning bieden die u nodig heeft en daarom is het ook zo belangrijk dat wij weten dat u mantelzorger bent. Woont u in één  van de bovengenoemde gemeenten en bent u een mantelzorger die langdurig onbetaalde zorg verleent aan een ander? Dan vragen wij u zich aan te melden via het aanmeldformulier.

U kunt dit printen, invullen en opsturen naar:

Gemeente Dantumadiel en Noardeast-Fryslân
t.a.v. Marijke Paulusma
o.v.v. Meldactie Mantelzorg
Antwoordnummer 13
9250 XE Kollum

Email: info@noardeast-fryslan.nl t.a.v. Marijke Paulusma

Er liggen ook aanmeldformulieren bij de balie van het gemeentehuis bij de receptie.

Heeft u zich vorig jaar al aangemeld?

Heeft u zich vorig jaar al aangemeld? Dan ontvangt u automatisch een cadeaubon. Opnieuw aanmelden is niet nodig.