Kan uw bezoek aan het gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum.
Meer informatie, o.a. over de aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus.

Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatie- en archiefbeheer Noardeast-Fryslân 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot:
-    Aanwijzen van een gemeentearchivaris
-    Aanwijzen van archiefbewaarplaatsen
-    Instellen van een Strategisch Informatie Overleg

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen.

Voor het volledige besluit en meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift wordt verwezen naar de bijlage.