Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Actie Steenbreek en Geveltuindag

Wegens groot succes herhalen we de Geveltuindag!
Nu in combinatie met actie Steenbreek

Samen met onze inwoners maken we onze leefomgeving kleurrijker, groener en duurzamer! Doet u ook mee? Dit jaar organiseert de gemeente, samen met dorpsbelangen en wijkraden, de Geveltuindag in combinatie met de actie Steenbreek op 22 september 2022 in Burum, Ferwert, Hallum, Holwerd, Kollum en in de binnenstad van Dokkum.

Wat houdt de actie in?

Met z’n allen steken we de handen uit de mouwen om de omgeving een stukje groener te maken. Vooraf neemt de gemeente contact op met de deelnemers om alvast voorbereidingen af te stemmen. Ook kunt u korting krijgen voor de aanschaf van beplanting. Lees hier meer over in flyers, u kunt ze hieronder downloaden.

Wat is een geveltuin?

Lang niet iedereen heeft een (voor)tuin in het versteende straatbeeld. Door een smal strookje tegels voor je huis weg te halen, kun je toch een minituintje maken. Dit is goed voor het klimaat én ziet er ook nog eens kleurrijk uit.

Een geveltuin is een smalle groenstrook langs de gevel van een gebouw. Met geveltuintjes is de straat snel opgefleurd. Een vergunning is niet nodig. De gemeente staat helemaal achter het aanleggen van geveltuinen. En we helpen u graag.

Dit zijn de spelregels voor een geveltuintje 

  • Het geveltuintje moet direct aan de woning grenzen en is maximaal 40 cm breed en 120 cm lang.
  • De bewoner is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het tuintje en zorg ervoor dat anderen er geen overlast van ondervinden.

> Bekijk hier de Geveltuin flyer

Aanmelden voor de geveltuindag kan tot 19 september 2022, 12.00 uur, via geveltuindag@noardeast-fryslan.nl.

Wat is Steenbreek?

Veel inwoners hebben een (voor)tuin die voor een (groot) deel verhard is met (sier)bestrating. Meer groen zorgt ervoor dat er meer regenwater in de bodem zakt. Dit helpt er onder meer voor om het grondwater weer op peil te krijgen en er minder schoon hemelwater in het riool stroomt.

Het is de bedoeling om (onnodige) verhardingen te vervangen door groen. Zo kan het water gemakkelijker in de grond komen. De gemeente vindt het belangrijk om de leefomgeving en onze tuinen meer te ‘vergroenen’. Daarom sluiten we ons aan bij de activiteiten van de landelijke Stichting Steenbreek. Deze stichting heeft als missie om, in plaats van stenen en tegels weer, meer groen in onze omgeving te brengen.

> Bekijk hier de Steenbreek flyer

Aanmelden voor de steenbreekdag kan tot 19 september 2022, 12.00 uur, via steenbreek@noardeast-fryslan.nl.

De geveltuindag in 2021 in de binnenstad van Dokkum was een groot succes!

Ongeveer 4 jaar geleden is het idee ontstaan voor meer kleur & fleur. In 2021 zijn met veel enthousiasme geveltuintjes aangelegd in de binnenstad van Dokkum. Dit jaar doen we op 6 locaties de geveltuinactie in combinatie met de steenbreekactie. Volgend jaar willen we de actie nog verder uitbreiden naar andere locaties.

Bekijk hier de video van de geveltuindag in 2021.