Agenda hoorzitting adviescommissie voor de bezwaarschriften, Algemene Kamer

Datum

21 november 2019

Locatie

Gemeentehuis Dokkum, Suupmarkt 2

Aanwezige leden

Mevr. J. Wiersma

Mevr. A. Mentink

Dhr. J. van der Werff

Secretaris

dhr. S. Bergsma

Agendapunten gemeente Noardeast-Fryslân

15.15 uur

bezwaarschrift tegen het besluit d.d. 20 augustus 2019, betreffende afwijzen handhavingsverzoek voor een fietsenhok op het perceel Bourboomweg 26 te Burdaard.