Agenda hoorzitting adviescommissie voor de bezwaarschriften, Algemene Kamer

Datum

23 januari 2020

Locatie

Gemeentehuis Dokkum, Suupmarkt 2

Aanwezige leden

Dhr. H. Schukking

Dhr. M. Hoekstra

Dhr. J. van der Werff

Secretaris

dhr. S. Bergsma

Agendapunten gemeente Noardeast-Fryslân

15.15 uur

bezwaarschrift tegen het besluit d.d. 16 oktober 2019, betreffende planschade voor het perceel De Saedkampe 20 te Kollumerzwaag.