Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Anjum Proeftuin Aardgasvrije Wijk

Anjum is door het Rijk geselecteerd als Proeftuin Aardgasvrije wijk. De aanvraag is een initiatief van energiecoöperatie De Anjumer Eendragt en is vanuit het dorp ontstaan. Gemeente Noardeast Fryslân diende het plan in samenwerking met de energiecoöperatie in als Proeftuin Aardasvrije Wijk. Met de toekenning komt 4, 4 miljoen beschikbaar om het plan op te starten en Anjum samen met de inwoners aardgasvrij te maken.

Emile Hendriks van energiecoöperatie De Anjumer Eendragt: “Wij zijn zeer blij met deze toekenning die mede tot stand kwam door de goede samenwerking met de gemeente. Met de bijdrage kunnen Anjumers hulp krijgen bij het isoleren van hun woning en wordt ingezet op het bestrijden van energiearmoede. Dat is een goede eerste start. We zijn blij dat het is gelukt en gaan graag met elkaar aan de slag in Anjum". 

Wethouder Rebecca Slijver is verheugd over deze bijdrage. “Wij zijn trots op deze toewijzing. Dit is een mooie waardering voor de inzet en samenwerking van energiecoöperatie De Anjumer Eendragt en de gemeente. Anjum kan een voorbeeld worden voor andere dorpen in onze gemeente én de energietransitie heeft een proeftuin in het landelijk gebied. Als gemeente is het bijzonder en leerzaam om een proeftuin te hebben.”

Initiatief van het dorp

De aanvraag is een initiatief van energiecoöperatie De Anjumer Eendragt waar zestig huishoudens uit Anjum lid van zijn. De energie-coöperatie organiseerde een informatieavond en ging in gesprek met dorpsbelang en de gemeente. Hiermee bracht de coöperatie de visie om Anjum aardgasvrij te maken voor 2030 onder de aandacht. De energiecoöperatie stelde al eerder met dorpsbewoners het Mienskipsenergieplan op als startpunt om Anjum energieneutraal te maken. Het aardgasvrij maken van Anjum wordt dan ook samen en in dialoog met de dorpsbewoners gedaan.

Om te beginnen wordt gestart met het bieden van hulp bij het isoleren van de woningen en daarmee met het besparen van energie. Op vrijdagavond 30 september zal in MFA De Dobbe in Anjum een Energieloket worden geopend en wordt deze toekenning feestelijk gevierd met de inwoners van Anjum.