Let op: het gemeentehuis is alleen op afspraak open en er zijn corona-maatregelen voor ondernemers, evenementen, het onderwijs, de kinderopvang, etcetera. Voor alle actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gemeente kunt u op de volgende link terecht.

Bereikbaarheid Gebiedsteam

Bel ook met het Gebiedsteam als de spanningen in uw gezin (hoog) oplopen.

Het gebiedsteam van de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel werkt net als heel veel anderen op een aangepaste wijze tijdens Corona. Dit betekent dat de meeste hulpverleners thuiswerken en alleen in uiterste noodzaak op huisbezoek gaan.

Veel contacten verlopen via de telefoon of via beeldbellen. De hulpverlener die bij u betrokken is neemt hierover zelf contact met u op, maar u mag natuurlijk ook zelf contact leggen.

We doen onze uiterste best om de werkzaamheden zo goed mogelijk door te laten gaan. We kunnen ons voorstellen dat u tegen veel zaken aanloopt, nu u en uw eventuele huisgenoten, ook gedwongen thuis zitten. Dit kan tot spanningen leiden omdat u dit niet gewend bent, omdat alle reguliere activiteiten zijn komen te vervallen, omdat u moet werken, u uw kinderen moet helpen met hun schoolwerk, maar ook omdat u zich zorgen om de financiën maakt of hoe het verder allemaal komt.

Bereikbaarheid tijdens kantooruren

U kunt alle werkdagen via het KCC contact leggen met het gebiedsteam. Het KCC is bereikbaar via (0519) 29 88 88 en kan u doorverbinden met de medewerkers van het gebiedsteam. Zij zullen samen met u kijken wat er nodig en mogelijk is.

Bereikbaarheid buiten kantooruren

Lopen de spanningen te hoog op voor u of uw gezin, of kan uw vraag echt niet wachten, maar is het buiten kantooruren, dan kunt u terecht bij:

  • Spoed voor jeugd: (0800) 77 63 345
  • Veilig thuis: (0800) 20 00
  • Kindertelefoon: (0800) 04 32

Meer informatie

Ga voor meer informatie over het Gebiedsteam naar https://www.noordoosthelpt.nl/.