Bijeenkomst huisvesting gemeentelijke organisatie Dokkum

Het college van burgemeester en wethouders heeft er voor gekozen om de ambtelijke organisatie voor het overgrote deel te huisvesten in het gemeentehuis in Dokkum. Daarvoor zijn een aantal ruimtelijke varianten ontwikkeld.    

Het college wil op maandag 11 november a.s. belangstellende inwoners en ondernemers graag informeren over deze ontwikkelingen, hen meenemen in het proces, hun reacties vernemen en vragen beantwoorden.

Plaats: Gemeentehuis (centrale hal), Koningstraat 13, Dokkum.

De opzet van de avond is als volgt:

19.15-19.30 uur: Inloop.
19.30-20.00 uur: Presentatie van de plannen door o.a. burgemeester Apotheker.
20.00-20.45 uur: Vragen, reacties en toelichting.
Informatie over het verdere proces en de procedure
(o.a. raadsbespreking op 21 november a.s.)

U bent van harte welkom!