U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020

Wat vinden de inwoners van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel van de zorg en ondersteuning die zij ontvangen? En past deze bij hun hulpvraag? De gemeente liet dat onderzoeken door onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau ZorgfocuZ. 2.161 inwoners die in 2020 geregistreerd stonden als Wmo-cliënt met een individuele maatwerkvoorziening werden uitgenodigd om de vragenlijst schriftelijk of digitaal in te vullen. 729 inwoners vulden deze uiteindelijk in.

Het overgrote merendeel van de respondenten wordt beter van de zorg/ondersteuning

Zij kunnen zich beter redden door de verleende zorg en ondersteuning en ervaren een betere kwaliteit van leven. 87% van de respondenten vindt dat de zorg en ondersteuning van goede kwaliteit is en dat deze past bij de hulpvraag.

Het merendeel van de respondenten is tevreden over het contact met de gemeente en het gebiedsteam

Driekwart van de respondenten wist waar zij moesten zijn en werd snel geholpen. Ruim 80% voelde zich serieus genomen en vond het prettig dat samen met hun naar een oplossing werd gezocht. 

Iedere inwoner verdient de zorg die hij nodig heeft 

In Dantumadiel en Noardeast-Fryslân moeten alle inwoners mee kunnen doen, ongeacht belemmeringen of beperkingen. De gebiedsteams en (informele) zorgaanbieders helpen dat mogelijk te maken. Met de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek kunnen de gemeenten nagaan of dat in de praktijk goed werkt. De gemeente wil blijven doorontwikkelen. Zo weet tweederde van de respondenten niet van het bestaan van cliëntondersteuning. Onafhankelijke cliëntondersteuners helpen bij het regelen van hulp en kunnen ook bemiddelen bij klachten en problemen. Inwoners hoeven niets te betalen voor deze ondersteuning. De voorlichting over de mogelijkheden van cliëntondersteuning wordt de komende tijd verbeterd in bijvoorbeeld de gesprekken tussen gebiedsteammedewerkers en cliënten.