U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

College Noardeast-Fryslân steunt intrekken vergunning mestvergister Marrum

In navolging op het Doarpsbelang en de Stichting Duurzaam Marrum stuurt nu ook het college van Noardeast-Fryslân een brief aan Gedeputeerde Staten voor het intrekken van de vergunning voor de mestvergister aan de Botniaweg 6 in Marrum. De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag ook een motie aangenomen die hiertoe oproept.

Als drie jaar geen gebruik van een vergunning is gemaakt, kan het bevoegd gezag na een zorgvuldige belangenafweging een vergunning namelijk intrekken. De mestvergister aan de Botniaweg te Marrum is tot op heden niet gerealiseerd. Daadwerkelijke realisatie van de mestvergister aan de Botniaweg te Marrum lijkt uitgesloten. Aan de andere kant van het dorp aan de Nieuweweg is bovendien een andere biovergister in werking. Het college laat via de brief weten achter het dorp en de stichting te staan.