Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Compensatie coronaschade voor culturele organisaties en jongerenwerk in Noardeast-Fryslân

Culturele organisaties en vrijwilligersorganisaties op het gebied van jeugd die schade hebben geleden door de maatregelen rond het coronavirus, kunnen een financiële tegemoetkoming vragen bij de gemeente Noardeast-Fryslân.


Veel activiteiten konden dit jaar niet doorgaan, waardoor deze organisaties financiële schade hebben geleden. Het Rijk heeft aan de gemeente Noardeast-Fryslân een bedrag van € 294.000 beschikbaar gesteld voor compensatie aan culturele organisaties en vrijwilligersorganisaties op het gebied van jeugd.

Subsidie aanvragen

Culturele organisaties en vrijwilligersorganisaties jeugd kunnen subsidie aanvragen voor compensatie van de geleden schade. Het gaat hier om schade die is ontstaan  in de periode van 15 maart t/m 31 december 2020. De subsidie moet voor 1 maart 2021 aangevraagd worden.