Kan uw bezoek aan het gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum.
Meer informatie, o.a. over de aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus.

Corona: informatie voor ondernemers

Bent u ondernemer? Dan heeft het coronavirus mogelijk veel impact op uw werk en dat brengt zorgen met zich mee. U kunt bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun.

Komt u er met de onderstaande informatie niet uit?
Bel of mail gerust onze bedrijvencontactfunctionarissen

Maatregelen van de gemeente:

Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen

Ondernemers in Noardeast-Fryslân krijgen op verzoek uitstel van betaling tot 30 juni 2020 voor gemeentelijke belastingen en heffingen. De betalingsregeling is van toepassing op onroerendezaakbelasting niet-woningen, afvalstoffen- en rioolheffing en de reclamebelasting.  Daarnaast geldt de regeling voor liggelden bedrijfsvaartuigen en parkeervergunningen. 
Huurders van gemeentelijke gebouwen die in financiële problemen dreigen te komen door de coronamaatregelen van het Rijk, kunnen op verzoek uitstel van betaling van de huur krijgen.

Ondernemers kunnen verder nog een verzoek doen om vermindering van de voorlopige en forfaitaire aanslagen voor de toeristenbelasting. De gemeente gaat daar coulant mee om. De aanslagen zullen niet eerder dan 30 juni 2020 worden opgelegd. 

Meer informatie en aanvragen
 

Winkels in levensmiddelen mogen op zondagochtend open

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat winkels in de levensmiddelensector in Noardeast-Fryslân zoals supermarkten, bakkers, slagers en groenteboeren vanaf 29 maart  tot 1 juni 2020 op zondagen open mogen van 8.00 tot 20.00 uur. lees meer>

  Landelijke maatregelen:

  Relevante websites:

  Bureau Zelfstandigen Fryslân

  Het kabinet heeft een groot pakket noodmaatregelen voor het MKB en alle Zzp'ers aangekondigd. Bureau Zelfstandigen Fryslân voert een deel van deze regelingen uit voor MKB en zzp'ers in Friesland. Organisatorisch zijn er enkele dagen nodig om de aanvragen in behandeling te nemen. Op de website van BZF wordt steeds actuele informatie gedeeld over de stand van zaken met betrekking tot deze nieuwe regeling.

  Kamer van Koophandel

  Op de website van de Kamer van Koophandel staat bij welke overheidsorganisaties u terechtkunt voor advies of om zaken te regelen. Ondernemers kunnen ook telefonisch contact opnemen met het Kamer van Koophandel adviesteam via telefoonnummer 0800-2117. 

  Aanvullende financiering

  De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, o.a. als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is de bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van het rekening courant af te sluiten. Er is een borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid bieden. Dit is de Borgstellingsregeling MKB (BMKB). Aanvraag van de BMKB loopt via de bank.

  Financiële ondersteuning

  Als het inkomen uit een eigen bedrijf te laag is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien, komt een ondernemer wellicht in aanmerking voor een Bbz uitkering (Bijstand voor zelfstandigen). Het Bbz is er onder andere voor gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen. Bijvoorbeeld als gevolg van de huidige corona-maatregelen. Ondernemers kunnen eerst nagaan of zij voor de uitkering in aanmerking komen via Stichting 155. Of zij kunnen contact opnemen met Bureau Zelfstandigen Fryslân, telefoonnummer 14058.

  Uitstel van betaling belastingen

  Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het Coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Dat liet het kabinet op 12 maart weten in een brief aan de Tweede Kamer.

   Informatie voor recreatieve bedrijven

   Het is een onzekere tijd voor de recreatieve sector. Veel recreatieondernemers zitten met vragen.  Enkele belangenorganisaties hebben daarom op hun website de belangrijkste informatie op een rijtje gezet: