Kan uw bezoek aan het gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum.
Meer informatie, o.a. over de aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus.

Coronaproof genieten op Diepswal Dokkum door eenrichtings-verkeer en afsluitingen

Vanaf vrijdag 12 juni tot zaterdag 31 oktober wordt op de Diepswal in Dokkum tijdelijk meer ruimte gemaakt voor verblijfsrecreatie, voetgangers en fietsers. Zo kan er coronaproof worden genoten van dit mooie stukje Dokkum met terrassen aan het water.

Om dat mogelijk te maken wordt er tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd op de Diepswal met een toegestane rijrichting van west naar oost. Daarnaast wordt de Diepswal binnen de genoemde periode op de vrijdag- en zaterdagmiddagen vanaf 17:00 en op zondagen de hele dag geheel afgesloten voor verkeer. Dit is een belangrijke uitkomst van het gesprek dat de gemeente voerde met Ondernemersvereniging (OVD) en Wijkraad Binnenstad.

Deze maatregelen zijn een steuntje in de rug voor ondernemers in de binnenstad, die te lijden hebben onder de coronacrisis. Het gaat om een tijdelijke oplossing, welke eind dit jaar door de betrokken partijen wordt geëvalueerd.