Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Gemeente Noardeast-Fryslân is aangehaakt bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur!

De gemeente Noardeast-Fryslân is aangehaakt bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Afgelopen woensdag 13 juli 2022 tekenden wethouder Jouke Douwe de Vries en Anne Jochum de Vries van Sport Fryslân de overeenkomst. Het fonds maakt sport en cultuur mogelijk voor mensen die leven van een laag inkomen. Hiermee geeft de gemeente uitvoering aan één van de actiepunten uit het nieuwe actieplan armoede- en schuldenbeleid.

Sporten of bezig zijn met een creatieve hobby als schilderen, theater of beeldende kunst heeft een bewezen positief effect op de gezondheid. In de gemeente Noardeast-Fryslân leven ongeveer 2400 huishoudens van een laag inkomen (bron CBS). Om hen te ondersteunen is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in het leven geroepen. De gemeente vindt deelnemen aan sport en culturele activiteiten erg belangrijk. Door aan te haken bij het Volwassenenfonds dragen we actief bij aan een gezond en gelukkig leven van de inwoners van onze gemeente.

"Mei-inoar oan sport of kultuer dwaan, is tige wichtich yn it libben. Je fiele je der better troch en treffe oare minsken, wêrtroch je je sosjale netwurk fergrutsje. Jild mei dêrby gjin drompel wêze om mei te dwaan, fine wy. Elkenien dy't yn ús gemeente wennet en in smelle beurs hat, komt foar stipe troch it fûns yn 'e beneaming." aldus wethouder Jouke Douwe de Vries.

Meedoen?

Een aanvraag bij het Volwassenenfonds wordt gedaan door een intermediair die actief is binnen de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een schuldhulpverlener, buurtsportcoach of iemand van het gebiedsteam. Intermediairs zijn te vinden via de zoekfunctie op www.volwassenenfonds.nl.

Over het Volwassenenfonds

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat het lesgeld en/of materialen worden betaald voor volwassenen die leven van een laag inkomen. De visie van het Volwassenenfonds is een inclusieve samenleving, waarin iedereen profiteert van de kracht van sport & cultuur. De missie is het wegnemen van financiële drempels tot sport & cultuur bij volwassenen. Gemeenten, intermediairs en potentiële partners worden opgeroepen om aan te haken bij het Volwassenenfonds, zodat iedereen in Nederland binnenkort kan profiteren van de positieve effecten van sport en cultuur.