U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Gemeente Noardeast-Fryslân en Dorpsbelang Marrum trekken samen op bij woningbouw

De gemeente Noardeast-Fryslân en Dorpsbelang Marrum slaan de handen ineen. De woningbouw in Marrum heeft lang stil gelegen. Beide partijen hebben hierover sinds november 2018 verschillende keren overlegd. En het traject om tot woningbouw te komen is in gang gezet. Dorpsbelang Marrum gaat samen met de gemeente nieuwe woningbouwlocaties in beeld brengen en ontwikkelen. 

Onderzoek woningbehoefte

Zowel de gemeente als Dorpsbelang Marrum zien een krapte wat betreft beschikbare woningen in Marrum. Dorpsbelang Marrum heeft zelf een woningbehoefte onderzoek gedaan en geconstateerd dat er behoorlijk wat woonwensen zijn. En dat blijkt ook uit een recent uitgekomen analyse van de woningmarkt in Noordoost Friesland.

Mogelijke locaties

De gemeente Noardeast-Fryslân en Dorpsbelang Marrum hebben op dit moment al twee mogelijke locaties voor woningbouw in beeld. Namelijk bij de Sinnebuorren (ten oosten van de Julianastraat en ten noordoosten van de verloskundige praktijk) en ten noorden van de huidige bebouwing in de Easterstrjitte. De haalbaarheid van woningbouw op deze locaties zal de komende tijd worden onderzocht.

Plan van Aanpak

De volgende stap is het opstellen van een plan van aanpak om te komen tot de realisatie van de woningbouw op de beoogde locaties. Ook dit wordt in nauw overleg tussen de gemeente en Dorpsbelang Marrum gedaan.