Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Gemeente Noardeast-Fryslân verlengt de regeling Tijdelijke terrasuitbreiding tot eind 2023.

Eerder is het beleid tijdelijke terrasuitbreiding vastgesteld. Dit beleid loopt af op 31 december 2022. Omdat er nog geen nieuw terrassenbeleid ligt, wordt deze regeling opnieuw verlengd tot en met 31 december 2023.  “Wy wolle hoareka-ûndernimmers de mooglikhyd jaan om mear omsette te kinnen. Al hielendal yn dizze tiid fan hege kosten en enerzjylêsten”, sa seit wethalder Bert Koonstra. “Yn 2023 sille wy wurkje oan in nij belied”.

Al verleende toestemmingen worden automatisch verlengd

Ondernemers die in 2020 al een toestemming gekregen voor tijdelijke terrasuitbreiding, krijgen automatisch een verlenging tot en met 31 december 2023. Voorwaarde is wel dat het terras op dezelfde wijze wordt uitgebreid zoals deze destijds is verleend.

Er zijn een aantal spelregels

Zo moet de omgeving toegankelijk blijven voor o.a. hulpdiensten en mindervaliden en moet draagvlak zijn bij directe buren en betrokkenen. Alle spelregels kunt u hier bekijken. Link toevoegen

Wijzigingen kunnen aangevraagd worden bij de gemeente

Wil een ondernemer het terras op een andere wijze uitbreiden of vormgeven dan moet er opnieuw een aanvraag gedaan worden. Dat kan via kccvergunningen@noardeast-fryslan.nl. Voor de tijdelijke terrasuitbreiding worden geen leges in rekening gebracht.